| Autor: mikolaj

Już 3,2 mld zł trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na dopłaty bezpośrednie

Trwa wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, która potrwa do końca listopada. Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70 proc. należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich.

Już 3,2 mld zł trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na dopłaty bezpośrednie

Zaliczki na dopłaty bezpośrednie

Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaliczki mają być wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jak do tej pory ARiMR przekazała na konta bankowe 540 tys. rolników 3,2 mld zł. Ponadto, do rolników trafiło 287 mln zł w ramach dopłat ONW i 19,76 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych. 


Do końca października rolnicy otrzymali ponad 3 mld zł z tytułu zaliczek, a do końca listopada w wypłaconych ma zostać kolejne ok. 6,5 mld zł.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!