| Autor: mikolaj

Kolejne 90 tys. rolników z dopłatami

Jak do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe ok. 340 tys. rolników blisko 505 mln zł. W ostatnim czasie dopłaty bezpośrednio otrzymało zatem kolejne 90 tys. rolników.

Kolejne 90 tys. rolników z dopłatami

Płatności bezpośrednie

1 grudnia 2015 r. Agencja rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich. Wiosną ubiegłego roku wnioski o przyznanie takich płatności złożyło do ARiMR 1,35 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ponad 14,49 mld zł. Pieniądze te trafią na konta bankowe rolników najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.

Od początku grudnia 2015 r. realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie tylko i wyłącznie:
  • jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha),
  • płatności redystrybucyjnej,
  • płatności na zazielenianie,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła
  • płatność do kóz.

Jednocześnie rolnicy ci nie mogą podlegać dyscyplinie finansowej, czyli wysokość płatności nie może być większa niż równowartość kwoty 2 tys. euro, tj. 8 489,60 zł. Oprócz tego rolnicy nie mogą być wytypowani do kontroli na miejscu oraz nie mogą mieć pomniejszonych płatności np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni. Szacuje się, że ok. 30–35% rolników (ok. 450 tys. osób) spełnia powyższe warunki.

W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych, najprawdopodobiej 22 lutego 2016 r., zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Najprawdopodobniej 4 kwietnia 2016 r. wdrożony zostanie ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA.

Płatności ONW i rolnośrodowiskowe

Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie do 20 stycznia, dopłaty ONW w wysokości 461,7 mln zł otrzymało ok. 400 tys. rolników, a ok. 163 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 23 tys. rolników.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!