| Autor: mikolaj

Konsultacje ws. płatności bezpośrednich w latach 2015-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło szeroką dyskusję na temat kształtu płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej, które obowiązywać będą w Polsce od 2015 r.

Konsultacje ws. płatności bezpośrednich w latach 2015-2020

Nowe unijne ramy prawne Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliły na opracowanie i zaproponowanie spójnego systemu wsparcia bezpośredniego, ukierunkowanego na rolników rozwojowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, między innymi, wdrożenie płatności dodatkowych na bazie środków przesuniętych z II-go filaru WPR (25%), ukierunkowując to dodatkowe wsparcie na grupę gospodarstw średnich. Pozwoli to na skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie osiągają takich korzyści wynikających ze skali produkcji, jak gospodarstwa największe, niemniej jednak mają szanse na trwały rozwój.


MRiRW przedstawiło trzy możliwe warianty wdrożenia płatności dodatkowych. W każdym z nich płatność do wszystkich kwalifikujących się hektarów nie będzie mniejsza niż 184 EUR/ha, tj. o 2 euro na hektar wiecej niż średnia wynikająca z unijnej propozycji płatności na I filar, bez przesunięcia 25% z II filara.

W zależności od przyjętego rozwiązania, wysokość wsparcia wzrośnie, osiągając w jednym z proponowanych wariantów stawkę 246 EUR/ha.

Ponadto, rolnicy, którzy zdecydują się na zwiększenie towarowości swoich gospodarstw będą mogli dodatkowo skorzystać z nowych form płatności do produkcji, zwiększając tym samym ilość pozyskiwanych środków. Na dopłaty powiązane z produkcją proponuje się skierować 15% środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie.

Wyższe wsparcie uzyskają także młodzi rolnicy, a prostszymi regułami będą objęte małe gospodarstwa rolne. System wsparcia bezpośredniego będzie komplementarny ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020.


Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dlatego resort rolnictwa rozpoczyna proces konsultacji społecznych, które potrwają do 11 lipca br. Opinie i sugestie wszystkich, szczególnie rolniczych środowisk, należy kierować na adres: konsultacje.platnosci@minrol.gov.pl.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!