| Autor: mikolaj

KRIR wnioskuje o wydłużenie terminu składania oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek dzierżawionych z ANR

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych termin na złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powinien zostać wydłużony o miesiąc.

KRIR wnioskuje o wydłużenie terminu składania oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek dzierżawionych z ANR
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o niezwłoczną interwencję w sprawie informacji podanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 5 sierpnia 2016 r. odnośnie konieczności złożenia przez rolników "Oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa" w zakresie terminu składania tych oświadczeń.

W chwili obecnej  rolnicy zobowiązani są do złożenia takiego oświadczenia do dnia 31 sierpnia br. W momencie składania wniosków przez rolników, pracownicy ARiMR nie informowali rolników o takim obowiązku.

Dlatego też, zdaniem samorządu rolniczego należy wydłużyć termin do co najmniej 30 września 2016 r.


Tagi:
źródło: