| Autor: mikolaj

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów
W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie dolnośląskie 22.04.2014 09.05.2014
Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" dolnośląskie 01.04.2014 14.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina" dolnośląskie 31.03.2014 14.04.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" dolnośląskie 21.03.2014 04.04.2014
Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania dolnośląskie 20.03.2014 08.04.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli kujawsko-pomorskie 04.04.2014 18.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" kujawsko-pomorskie 17.03.2014 31.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" lubelskie 27.03.2014 10.04.2014
Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie lubuskie 22.04.2014 09.05.2014
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńska" łódzkie 24.03.2014 07.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" łódzkie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" małopolskie 24.03.2014 16.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Kwartet na Przedgórzu" małopolskie 17.03.2014 04.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" małopolskie 24.03.2014 16.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa" małopolskie 17.03.2014 31.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Aktywni Razem" mazowieckie 01.04.2014 22.04.2014
Lokalna Grupa Działania "PROWENT" podkarpackie 01.04.2014 15.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Nasze Bieszczady" podkarpackie 31.03.2014 18.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza" podkarpackie 10.03.2014 24.03.2014
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania podkarpackie 17.03.2014 31.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza" podkarpackie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" śląskie 11.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" świętokrzyskie 24.03.2014 07.04.2014
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" świętokrzyskie 17.03.2014 31.03.2014
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" wielkopolskie 11.03.2014 25.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska Wschodnia" wielkopolskie 12.03.2014 26.03.2014
Stowarzyszenie "Dolina Wełny" wielkopolskie 10.03.2014 24.03.2014
Lokalna Grupa Działania "Turkowska Unia Rozwoju T.U.R." wielkopolskie 10.03.2014 24.03.2014
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!