| Autor: mikolaj

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Lokalne Grupy Działania - wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania Zapiecek lubelskie 29.08.2014 12.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" lubelskie 25.08.2014 08.09.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój" łódzkie 08.09.2014 22.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" łódzkie 18.08.2014 01.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Dolina Pilicy" łódzkie 18.08.2014 09.09.2014
Lokalna Grupa Działania "BUDUJ RAZEM" łódzkie 14.08.2014 28.08.2014
Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" łódzkie 18.08.2014 01.09.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska małopolskie 02.09.2014 16.09.2014
Podhalańska Lokalna Grupa Działania małopolskie 28.08.2014 12.09.2014
Lokalna Grupa Działania - "Forum Powiatu Garwolińskiego" mazowieckie 03.09.2014 19.09.2014
LGD Fundacji "Aktywni Razem" mazowieckie 02.09.2014 23.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło" mazowieckie 02.09.2014 16.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi" mazowieckie 19.08.2014 01.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" mazowieckie 14.08.2014 28.08.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" opolskie 18.08.2014 29.08.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski podlaskie 04.09.2014 18.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" wielkopolskie 14.08.2014 05.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Lider Zielonej Wielkopolski" wielkopolskie 20.08.2014 03.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Dwa Mosty" wielkopolskie 19.08.2014 02.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Między Ludźmi i Jeziorami" wielkopolskie 19.08.2014 02.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" wielkopolskie 18.08.2014 01.09.2014
Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" wielkopolskie 14.08.2014 28.08.2014
Lokalna Grupa Działania "LGD9" warmińsko-mazurskie 11.08.2014 29.08.2014
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" warmińsko-mazurskie 13.08.2014 27.08.2014
Lokalna Grupa Działania "Lider Pojezierza" zachodniopomorskie 13.08.2014 27.08.2014
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zachodniopomorskie 13.08.2014 27.08.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka zachodniopomorskie 14.08.2014 29.08.2014

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!