| Autor: mikolaj

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Nowe terminy naborów

Lokalne Grupy Działania - wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" lubelskie 15.09.2014 29.09.2014
Lokalna Grupa Działania Zapiecek lubelskie 29.08.2014 12.09.2014
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" lubuskie 17.09.2014 30.09.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój" łódzkie 08.09.2014 22.09.2014
Lokalna Grupa Działania "ProKoPaRa" małopolskie 17.09.2014 30.09.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska małopolskie 02.09.2014 16.09.2014
Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa - nabór tematyczny małopolskie 12.09.2014 26.09.2014
Podhalańska Lokalna Grupa Działania małopolskie 28.08.2014 12.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" mazowieckie 16.09.2014 30.09.2014
Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" mazowieckie 09.09.2014 23.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" mazowieckie 12.09.2014 26.09.2014
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania mazowieckie 10.09.2014 24.09.2014
Lokalna Grupa Działania - "Forum Powiatu Garwolińskiego" mazowieckie 03.09.2014 19.09.2014
LGD Fundacji "Aktywni Razem" mazowieckie 02.09.2014 23.09.2014
Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło" mazowieckie 02.09.2014 16.09.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski podlaskie 04.09.2014 18.09.2014
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!