| Autor: mikolaj

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Terminy naborów
W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"(nabór ogólny i tematyczny) dolnośląskie 09.06.2014 23.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Izerskie" dolnośląskie 20.05.2014 02.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Nasza Krajna" kujawsko-pomorskie 20.05.2014 03.06.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki kujawsko-pomorskie 12.05.2014 26.05.2014
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" lubelskie 12.05.2014 30.05.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" lubelskie 12.05.2014 27.05.2014
Lokalna Grupa Działania "Polcentrum" łódzkie 12.05.2014 30.05.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" łódzkie 12.05.2014 30.05.2014
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa (nabór ogólny i tematyczny) małopolskie 26.05.2014 09.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"(nabór ogólny i tematyczny) małopolskie 20.05.2014 12.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi" mazowieckie 28.05.2014 10.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy" mazowieckie 13.05.2014 30.05.2014
Lokalna Grupa Działania "Gminy Nadpiliczne" mazowieckie 12.05.2014 30.05.2014
Lokalna Grupa Działania - "Kraina Kwitnących Sadów" mazowieckie 05.05.2014 20.05.2014
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" podlaskie 30.05.2014 18.06.2014
Powiślańska Lokalna Grupa Działania pomorskie 14.05.2014 28.05.2014
Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" śląskie 26.05.2014 06.06.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" warmińsko - mazurskie 02.06.2014 16.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Lubawska" warmińsko - mazurskie 20.05.2014 03.06.2014
Lokalna Grupa Działania "Źródło" wielkopolskie 12.04.2014 27.05.2014
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu zachodniopomorskie 21.05.2014 04.06.2014

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!