| Autor: mikolaj

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Terminy naborów
W Polsce działa 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Kłodzka Wstęga Sudetów" dolnośląskie 17.07.2014 31.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Izerskie" dolnośląskie 11.07.2014 24.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina" dolnośląskie 10.07.2014 28.07.2014
Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich dolnośląskie 01.07.2014 15.07.2014
Lokalna Grupa Działania "G5 Grzędy Sokalskiej" lubelskie 16.07.2014 31.07.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" lubelskie 09.07.2014 23.07.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" lubelskie 30.06.2014 14.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Bory Dolnośląskie" lubuskie 14.07.2014 31.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Grupa Łużycka" lubuskie 17.07.2014 30.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Kwartet na Przedgórzu" małopolskie 14.07.2014 28.07.2014
Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" małopolskie 15.07.2014 31.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" małopolskie 14.07.2014 31.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Korzenna" małopolskie 07.07.2014 30.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią" małopolskie 10.07.2014 23.07.2014
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa małopolskie 04.07.2014 18.07.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" małopolskie 23.06.2014 22.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" mazowieckie 29.07.2014 12.08.2014
Lokalna Grupa Działania "Orzyc-Narew" mazowieckie 30.07.2014 13.08.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój" mazowieckie 01.08.2014 14.08.2014
Lokalna Grupa Działania "Ciuchcia Krasińskich" mazowieckie 17.07.2014 30.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Wspólne Źródła" opolskie 14.07.2014 28.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" opolskie 09.07.2014 23.07.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" podkarpackie 30.07.2014 14.08.2014
Lokalna Grupa Działania "Lider Dolina Strugu" podkarpackie 30.06.2014 17.07.2014
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania warmińsko - mazurskie 02.07.2014 15.07.2014
Lokalna Grupa Działania "Dolina Noteci" wielkopolskie 15.07.2014 29.07.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" wielkopolskie 30.06.2014 15.07.2014
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!