| Autor: redakcja1

Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) – nabór wniosków wydłużony!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o wydłużeniu naboru na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 28 stycznia 2022r.

Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) – nabór wniosków wydłużony!
Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany będzie skierowany do dwóch grup wnioskodawców:
  • Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
  • Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.
W obu wyżej przedstawionych przypadkach poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Jak podaje Agencja, w obu wariantach ubiegający się o dofinansowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku, posiadać numer identyfikacyjny.

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:
  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.
Wnioski o wsparcie przyjmują oddziały regionalne ARiMR.


Tagi:
źródło: