| Autor: redakcja1

Minister Ardanowski: rolnicy mogą liczyć na ARiMR

Kilkukrotny wzrost wypłat środków w ramach pomocy krajowej, zakończona powodzeniem pierwsza kampania przyjmowania wniosków przez internet, szybkie tempo przekazywania dopłat bezpośrednich, przyspieszenie realizacji PROW na lata 2014-2020 – to bilans działań ARiMR w 2018 r. i w I kwartale 2019 r.

Minister Ardanowski: rolnicy mogą liczyć na ARiMR
Minister Ardanowski podkreślił, że 2018 r. był rekordowy pod względem wsparcia rolników z budżetu państwa, na co wpływ miała m.in. susza, był także testem na sprawność ARiMR w szybkiej dystrybucji tak dużych środków.
 
– Rząd uruchomił największą pomoc klęskową po 1989 r., była też ona największa w Unii Europejskiej – mówił szef resortu rolnictwa. I dodał, że Agencja sprostała temu zadaniu. – ARiMR zaczyna być jedną z najlepszych agencji płatniczych w Europie (...), dziś rolnicy mogą na swoją Agencję liczyć – ocenił minister.

Podziękował wszystkim pracownikom ARiMR, szczególnie z biur powiatowych, za ich zaangażowanie, za pomoc polskim rolnikom, za sprawną obsługę ich spraw.  
 
Prezes Maria Fajger przedstawiła szczegółowe dane dotyczące wsparcia, jakiego udzieliła Agencja w 2018 roku oraz I kwartale 2019 r.
 
W ramach tzw. pomocy krajowej w 2018 r. ARiMR przekazała rolnikom 1,86 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i ponad trzykrotnie więcej niż w 2016 r. Z tej kwoty  ok. 1,4 mld zł zostało skierowane do poszkodowanych w ubiegłorocznej suszy, powodzi czy przymrozkach. Na zwalczania i zapobiegania ASF przekazano ponad 145 mln zł – dwukrotnie więcej niż w 2017 r. Ta wzrostowa tendencja transferu środków pochodzących z budżetu krajowego utrzymuje się również w 2019 r. W pierwszym kwartale bieżącego roku Agencja wypłaciła w ramach pomocy krajowej ok. 850 mln zł.
 
Szybkie jest również tempo przekazywania przez Agencję dopłat bezpośrednich.
 
- Z ogólnej puli środków przeznaczonych na te płatności w 2018 r. wynoszącej 14,65 mld zł Agencja wypłaciła do dzisiaj 13,5 mld zł, czyli blisko 92 proc. koperty finansowej, a mamy czas do czerwca.  Z tego blisko 9,2 mld zł trafiło na konta rolników w formie zaliczek – podkreśliła Maria Fajger. 

To, że wypłaty dopłat płyną na polską wieś szybszym nurtem, widać  wyraźnie po porównaniu kwot, jakie trafiły do rolników w I kwartale ubiegłego i bieżącego roku. W I kwartale 2018 r. z tego tytułu na konta rolników przelano ok. 2,3 mld zł, natomiast w I kwartale 2019 r. było to już ok. 3,5 mld zł. Szybsze niż w latach ubiegłych jest również tempo wypłat płatności obszarowych z PROW na lata 2014-2020. Do 21 marca 2019 r. rolnicy otrzymali z tego tytułu 1,84 mld zł. 
 
Trzeba podkreślić, że kampania 2018 była pierwszą, podczas której rolnicy składali wnioski o dopłaty przez internet – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do ARiMR trafiło ponad 900 tys. wniosków elektronicznych, podczas gdy w roku 2017 było ich tylko 11,7 tys. Z kolei w tegorocznym naborze tylko w pierwszym tygodniu przyjmowania e-wniosków złożono ich prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie w 2018 r.
 
Prezes Agencji podała również dane dotyczące realizacji PROW 2014-2020. Tu również tempo wypłat przyspieszyło. W 2018 r. ARiMR przekazała z tego programu  7,35 mld zł, gdy rok wcześniej było to blisko dwukrotnie mniej, tzn. 4,15 mld zł. Łącznie na konta rolników, agroprzedsiębiorców i samorządów trafiło do tej pory z budżetu PROW 2014-2020 - 18,1 mld zł.


Tagi:
źródło: