| Autor: mikolaj

Minister Sawicki określił zadania dla ARiMR

To jeden z najtrudniejszych momentów w pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - powiedział szef resortu Marek Sawicki podczas narady z kierownictwem i dyrektorami ARiMR, która odbyła się 2 czerwca 2014 r. w siedzibie Agencji w Warszawie. Minister rolnictwa przybył do siedziby ARiMR z wiceszefową resortu Zofią Szalczyk, a w roli gospodarza wystąpił Prezes ARiMR Andrzej Gross, któremu towarzyszyli wszyscy jego zastępcy: Zbigniew Banaszkiewicz, Jarosław Wojtowicz, Cezary Szeliga, Krzysztof Zalewski i Jarosław Sierszchulski.

Minister Sawicki określił zadania dla ARiMR

Minister Marek Sawicki wyjaśnił, że ta diagnoza wynika z tego, że równolegle toczą się właśnie dwa zupełnie rozbieżne procesy. Jeden z nich to rozliczenie do końca 2015 r. unijnych programów pomocowych z lata 2007-2013 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego RYBY - a drugie wielkie wyzwanie to przygotowania do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Największym unijnym programem wdrażanym przez ARiMR jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet wynosi ponad 70 mld zł. Większość tych środków została już zagospodarowana, a ponad 55 mld zł trafiło na konta bankowe rolników i innych beneficjentów Agencji. Prezes ARiMR Andrzej Gross zapewnił, że, Agencja ma instrumenty potrzebne do sprawnego rozdzielania wsparcia dostępnego jeszcze w ramach PROW 2007-2013, tak, aby w całości je wykorzystać i by nie trzeba było go zwracać do budżetu UE. Jak pokazują sprawozdania z realizacji większości działań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego programu, wprowadzone przez ARiMR rozwiązania, zwiększyły sprawność pracy Agencji w tej dziedzinie. Aby jednak w pełni wykorzystać dostępne środki, potrzebne będą jeszcze przesunięcia pomiędzy poszczególnymi działaniami należącymi do PROW 2007-2013. Minister Marek Sawicki zapowiedział, że w ciągu dwóch tygodni powinna zapaść decyzja o przesunięciu dodatkowych pieniędzy na wsparcie w ramach następujących działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Odnowa i rozwój wsi" i "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". To pozwoli na objęcie pomocą większej liczby wnioskodawców, niż wynikało to z wcześniej przyznanych limitów finansowych na udzielenie takiej pomocy.  Minister podkreślał, że zarówno MRiRW jak i ARiMR są jednostkami służebnymi w stosunku do rolników. Zadaniem pracowników tych instytucji jest udzielanie rolnikom możliwie jak największego wsparcia, oczywiście w granicach określonych prawem. Bywają jednak taki sytuacje, gdy pracownicy ARiMR czy MRiRW nie mogą udzielić pomocy rolnikom, gdyż byłoby to działanie bezprawne. W takich przypadkach będzie można skorzystać ze wsparcia zespołów konsultacyjnych. Mają one powstać w najbliższym czasie w każdym województwie w oparciu o pracowników terenowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Idee tego przedsięwzięcia przedstawiła wiceminister Zofia Szalczyk. Chodzi o to, aby rolnik, który otrzymał wezwanie z ARiMR do uzupełnienia braków we wniosku i nie wie jak to zrobić, mógł udać się do miejscowego ODR i tam uzyskać pomoc od specjalistów.


Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!