| Autor: mikolaj

Młody rolnik z PROW 2007-2013. Uaktualniona lista przysługiwania pomocy

Dzięki wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na przesunięcie w ramach budżetu PROW 2007-2013 dodatkowych pieniędzy dla młodych rolników.

Młody rolnik z PROW 2007-2013. Uaktualniona lista przysługiwania pomocy

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Jak poinformowała ARiMR na uaktualnionej liście osób, którym przyznano stutysięczne premie ułatwiające samodzielne rozpoczęcie gospodarowania znalazło się 14 317 młodych rolników, tj. o 29 osób więcej niż w ogłoszono w poprzednim komunikacie. Wcześniej limit środków przyznany na taką pomoc pozwalał na udzielenie premii 11 363 młodym rolnikom.

 

Młodzi rolnicy, którzy otrzymają z ARiMR decyzje o przyznaniu im stutysięcznej premii, muszą pamiętać o tym, że mają czas na złożenie w Agencji wniosku o jej wypłatę, wraz z niezbędnymi załącznikami, do końca września 2015 r.

Pomoc udzielana w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" ma na celu stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Premię na rozwój gospodarstwa w wysokości 100 000 zł mogą uzyskać osoby do 40 roku życia, których gospodarstwa muszą mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia krajowa. W przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej mniejszej niż krajowa powinno mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka, jednak w takim przypadku powinno osiągnąć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy.

Uaktualniona lista kolejności przysługiwania pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z PROW 2007 - 2013

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!