| Autor: mikolaj

„Modernizacja gospodarstw rolnych” - kolejność przysługiwania pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” - kolejność przysługiwania pomocy

Modernizacja gospodarstw rolnych

W dniu 23 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014 r., poz. 904), a 04.09.2014 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1137).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 uchyla wysokość limitów środków w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w podziale na województwa. Natomiast rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa, iż wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w ramach naborów przeprowadzonych w 2011 r. lub 2012 r. lub 2013 r. zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23.07.2014 r. i którym nie odmówiono przyznania pomocy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego tj. 04.09.2014 r., pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla całego kraju.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r., w celu ustalenia ogólnopolskiej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla ww. wniosków oraz dalszego ich rozpatrzenia, niezbędne było zaktualizowanie danych w nich zawartych w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, tj. w terminie od 5 września do 3 listopada 2014 r.  W celu aktualizacji danych, niezbędne było złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza aktualizacyjnego, w tym w zakresie danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa.


Jeżeli Formularz aktualizacyjny nie został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, lub wnioskodawca nie dokonał aktualizacji danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w tym terminie, Agencja nie uwzględniła danego wniosku na ogólnopolskiej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy i odmówi przyznania pomocy.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: