| Autor: mikolaj

Sąd UE orzekł nieprawidłowości w PROW 2004-2006

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r. podzielił stanowisko Komisji prezentowane w toku postępowania, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska nie stosowała wystarczających kontroli, przyznając pomoc finansową w ramach rent strukturalnych.

Sąd UE orzekł nieprawidłowości w PROW 2004-2006

Sąd Unii Europejskiej orzekł nieprawidłowości w PROW 2004-2006

W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-257/13, oddalający skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/123/UE z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Rzeczpospolitą Polską dotyczące rent strukturalnych.

Powyższa decyzja wykonawcza Komisji dotyczyła głównie wydatkowania środków finansowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.


Rzeczpospolita Polska, wnosząc skargę na decyzję wykonawczą Komisji 2013/123/UE, konsekwentnie twierdziła, że wydatkowanie środków finansowych odbywało się zgodnie z prawem unijnym, a rzekome uchybienia nie mogły spowodować ryzyka straty dla budżetu Unii Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r. podzielił stanowisko Komisji prezentowane w toku postępowania, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska nie stosowała wystarczających kontroli, przyznając pomoc finansową w ramach rent strukturalnych.

Od wyroku Sądu Unii Europejskiej przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.

Po dokonaniu szczegółowej analizy wyroku z dnia 25 lutego 2015 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy zasadność wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych z wnioskiem o wniesienie odwołania w tej sprawie.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!