| Autor: redakcja1

Na konta rolników trafiają kolejne środki

Rolnikom sukcesywnie wypłacane są środki finansowe z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych, na odbudowę produkcji trzody chlewnej oraz w ramach dopłat do materiału siewnego.

Na konta rolników trafiają kolejne środki
Zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok

Do 2 listopada 2023 r. do rolników trafiło 4,17 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty potrwają do końca miesiąca. Z początkiem grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych rozpoczęła się 16 października 2023 r.

Na wypłaconą do 2 listopada kwotę 4,17 mld zł składają się:
 • Zaliczki w ramach płatności bezpośrednich – stanowią one 3,65 mld zł to i trafiły do blisko 847 tys. rolników.
 • Zaliczki z tytułu ONW – stanowią one ponad 520 mln zł i trafiły do 436 tys. gospodarzy.
Środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, żeby numery rachunków były aktualne.
W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 będą one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich – w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz na poczet płatności ONW (85 proc.). Zaliczki otrzymają gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także ci wytypowani do kontroli na miejscu.

Wsparcie na odbudowę produkcji trzody chlewnej

Do tej pory na konta ponad 27 tys. rolników trafiło blisko 430 mln zł w ramach wsparcia na odbudowę produkcji trzody chlewnej. Wnioski o pomoc można było składać do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys. Na początku października rozpoczęła się realizacja płatności.

Warunki otrzymania wsparcia były następujące:
 • O dofinansowanie mogli się starać producenci rolni zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną w Ukrainie.
 • Prowadzona przez producentów rolnych działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
 • Producenci powinni posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 • Niezbędnym do spełnienia warunkiem było prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym utrzymywano świnie.
 • Pomiędzy 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. w gospodarstwie musiały urodzić się prosięta.
 • Prosięta powinny zostać oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ do 31 sierpnia 2023 r.
Stawka wsparcia to 100 zł do każdego prosięcia. Jeden producent rolny może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł.

Dopłaty do materiału siewnego

Do tej pory na konta ponad 48 tys. rolników trafiło blisko 134 mln zł w ramach dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do 14 sierpnia 2023 r. rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie mogli ubiegać się o przyznanie dopłat. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc. Wypłata wsparcia rozpoczęła się 5 października.

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej mógł skorzystać rolnik, który:
 • Między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych.
 • Złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.
 • W tym roku nie ubiegał się wcześniej o dopłatę do materiału siewnego, a jeżeli składał taki wniosek, to go wycofał.
Wysokość wsparcia obliczano jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon) i stawki pomocy:
 • 200 zł/ha do gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł/ha do gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
 • 500 zł/ha do gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł/ha do gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.


Tagi:
źródło: