| Autor: mikolaj

Nabór na działanie dla młodych rolników. Najważniejsze informacje

Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”. Prezentujemy najważniejsze informacje związane z tym działaniem.

Nabór na działanie dla młodych rolników. Najważniejsze informacje

Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników ma ich zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. Tym samym ma przyczyniać się do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 tysięcy złotych, będzie udzielana dwóm grupom osób:

  • grupa I (kandydaci na młodych rolników) - to osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa i rozpoczęcie (po raz pierwszy) prowadzenia działalności rolniczej,
  • grupa II (posiadacze gospodarstw) - to osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiadają już gospodarstwa, ale rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Z pomocy można skorzystać we wszystkich regionach kraju, o ile spełnione są niżej wymienione warunki.

Wymagania dotyczące wnioskodawcy


Pomoc może uzyskać osoba:

1) pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;

2) będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

4) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

5) zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego albo osoba, która:

  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności;
6) której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy;
 
7) która sporządzi, zgodny z wymaganiami, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!