Nabór na "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" tylko do 15 lipca

Tylko do 15 lipca można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia w ramach środka 1.3 "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" PO RYBY 2007-2013.

Nabór na

O wsparcie w tym naborze można ubiegać się tylko na inwestycje, które zostały już zakończone, a koszty na ich realizację zostały poniesione  pomiędzy 29 czerwca 2009 r. a 31 grudnia 2015 r.  Finansowane będą inwestycje na statkach rybackich, które m.in. służą poprawieniu bezpieczeństwa rybaków czy pomogą w prowadzeniu selektywnego połowu ryb.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  lub siedzibę wnioskodawcy.


Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku. Tagi:
źródło: