| Autor: redakcja1

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" można składać na realizację operacji w zakresie dotyczącym zakupu innych środków kontroli, w tym urządzeń umożliwiających pomiar mocy silnika i sprzętu ważącego.


Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
  • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
  • Państwowa Straż Rybacka.
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie  od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia 26 kwietnia  2018 r. włącznie.


Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wniosek  o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 6 866 000 złotych.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: