| Autor: redakcja12

NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia

Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim oraz doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Grajewie i Kolnie – to przedsięwzięcia, które w sumie otrzymają ponad 42 mln zł wparcia ze środków unijnych i krajowych, którymi dysponuje NFOŚiGW. Podpisanie umów w tej sprawie odbyło się 20 listopada w czasie konferencji NFOŚiGW z doradztwa energetycznego w Białymstoku.

NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia
– Realizowany pakiet projektów to wydatkowanie ponad 42 mln zł nie tylko na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, lecz przede wszystkim na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Zadania te ujęte w strategicznych dokumentach kierunkowych regionu nabierają więc realnego wymiaru w rozwoju Podlasia – powiedział Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.
 
Z kolei Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski zauważył, że projekty, w sprawie których podpisano umowy są wielkim sukcesem dla Podlasia.

– Środki, które wpłyną do Łomży poprzez realizację Parku Jan Pawła II, czy przez inwestycje w naszych spółkach miejskich, przyczynią się do rozwoju miasta, o którym wspomniał Prezes NFOŚiGW. Cieszymy się, że nasze projekty są pozytywnie opiniowane, dzięki czemu jest możliwość pozyskania dotacji, na co Łomża czekała – powiedział.

 
Cztery z siedmiu projektów realizowane będą na terenie Łomży. Największy z nich będzie polegał na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz uporządkowaniu łomżyńskiej gospodarki wodno-ściekowej. Wartość całkowita inwestycji to 52 319 363 zł, przy czym dofinansowanie z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 27 125 261 zł. Realizacja projektu zwiększy możliwość odbioru zanieczyszczeń, bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych. Zostanie przeprowadzona modernizacja sieci, systemu cieplnego i wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania, usprawnieniu działania części mechanicznej, biologicznej i osadowej.
 
Drugim co do wielkości przedsięwzięciem w Łomży będzie rozbudowa ciepłowni miejskiej. Całkowity koszt projektu to 26 777 100 zł, a dofinansowanie z unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniesie 9 843 759 zł. Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji energetycznego spalania o jedno źródło ciepła – kocioł wodny opalany biomasą leśną o mocy ok. 12,5 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 30 583,38 [ Mg CO2/tok].
 
Kolejna łomżyńska inicjatywa będzie polegała na rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Pielgrzyma w Łomży. Całkowity koszt projektu to 4 996 966 zł, w tym dofinansowanie z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego wyniesie 1 987 143 zł. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 6,07 ha, z czego 4,61 ha stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni, wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin oraz traw, założenie trawników i łąk kwietnych. W ramach projektu powstanie infrastruktura dodatkowa w postaci ścieżek, ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, fontanny i tężni solankowej.

Czytaj dalj na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!