| Autor: redakcja6

Nowa ustawa o ubezpieczeniach gwarantem na maksymalną dopłatę z budżetu

Ministerstwo Rolnictwa w odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące wznowienia zawierania polis ubezpieczeniowych tłumaczy, iż od 1 kwietnia weszła w życie ustawa o zmianach w ubezpieczeniach, na podstawie której zakłady ubezpieczeń od 10 kwietnia rozpoczęły zawieranie umów. Jednocześnie resort rolnictwa podkreśla, iż nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez ubezpieczycieli.

Nowa ustawa o ubezpieczeniach gwarantem na maksymalną dopłatę z budżetu
 
Jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w bieżącym roku zakłady ubezpieczeniowe wprowadziły zmiany w stawkach taryfowych na rok 2017 związane z koniecznością wypłat dużych odszkodowań wynikających z ujemnych skutków przezimowania w sezonie 2015/2016. Stawki dotyczące gruntów klas: do IV, V i VI obniżono do 9%, 12% i 15% odpowiednio.

W związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mająca na celu zapewnienie producentom rolnym, otrzymanie maksymalnej 65% dopłaty z budżetu państwa. Polegała ona odpowiednim wyliczeniu wysokości dopłat do składek ubezpieczenia.
 
Nowa ustawa umożliwia zatem ubezpieczenie upraw rolnych od jednego lub kilku rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie. Gwarantuje również producentom rolnym zajmującym się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz truskawek uzyskanie dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia w przypadku wybrania pełnego pakietu ryzyk oraz ustalenia przez zakłady ubezpieczeń składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia.

Warto przeczytać: PZU ubezpieczenia


Tagi:
źródło: