PZU i dotowane ubezpieczenia dla rolników w 2017

PZU podpisało umowę z Ministerstwem Rolnictwa na sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla rolników. Tegoroczny kontrakt opiewa na największą kwotę w historii 10-letniego systemu obowiązkowych ubezpieczeń upraw ze wsparciem skarbu państwa. Wysokość limitu na dopłaty do składek, którą PZU otrzymało na ten rok od Ministerstwa, jest dwukrotnie wyższa od tej z ostatniego roku.

PZU i dotowane ubezpieczenia dla rolników w 2017
Ubezpieczyciel w oficjalnym komunikacie prasowym zapewnia o kompleksowej ofercie dla rolników. Jednocześnie PZU zapewnia posiadaczy obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych, że uzyskają w tym roku specjalną zniżkę na ubezpieczenie upraw.
 
PZU SA zgłasza gotowość do wiosennej sprzedaży ubezpieczeń zgodnie z przepisami nowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Producenci rolni będą mogli kupować ubezpieczenia już od pierwszych dni kwietnia br. Każdy będzie mógł wybrać zakres ochrony odpowiedni dla jego upraw, w tym także minipakiety składające się z pojedynczych ryzyk. 
 
W Ministerstwie Rolnictwa 10 lutego br. powołano specjalny zespół do spraw ubezpieczeń, w którym PZU aktywnie uczestniczy. Ubezpieczyciel pokłada duże nadzieje we wspólnym stworzeniu nowych rozwiązań. Ich celem jest upowszechnienie ubezpieczenia upraw, zmniejszenie jego kosztu ponoszonego przez rolnika poprzez optymalne wykorzystanie puli ok. 900 mln zł, którą dysponuje Ministerstwo.

Przeczytaj

Ubezpieczenia upraw w 2018 roku


Tagi:
źródło: