uprawy i strony powiązane

 • 2020-07-27

  Historyczne wyniki i rekordy sprzedaży ubezpieczeń upraw w Concordii Polska Grupa Generali

  Kredyty i ubezpieczenia

  W wiosennym sezonie ubezpieczenia upraw Concordia Polska Grupa Generali osiągnęła rekordowy przypis składki na poziomie 105 mln zł. To aż o 20 mln więcej, niż rok temu w tym samym okresie. Wartość ubezpieczanych przez Concordię upraw, przekroczyła 5 mld zł. Ponadto w tym sezonie, Concordia ubezpieczyła rekordową powierzchnię upraw oraz zyskała znaczną grupę nowych klientów.

 • 2020-05-13

  Są środki w budżecie na dopłaty do ubezpieczenia upraw

  Finanse i prawo

  W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie wyczerpania środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich MRiRW przekazało informację, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota...

 • 2020-04-29

  Nieodpłatne narzędzia monitoringu pola

  Z życia firm

  Krakowska firma ProGea SKY sp. z o. o., wychodząc naprzeciw potrzebom rolników w obecnej trudnej sytuacji kryzysowej, oferuje im w czasie pandemii COVID-19, korzystanie z nieodpłatnego narzędzia monitoringu pola, dostępnego na platformie analitycznej Hummingbird Technologies.

 • 2020-04-24

  Przymrozki wiosenne - potrzeba zmian systemu ubezpieczeń

  Finanse i prawo

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z sygnałami płynącymi od rolników z całej Polski, którzy ubezpieczyli jesienią swoje uprawy od zdarzeń losowych w ryzyku złe przezimowanie, przymrozki wiosenne i grad, informuje, iż w ogólnych warunkach ww. ubezpieczenia bazujących na ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z...

 • 2019-11-28

  Fachowość w likwidacji szkód - razem jesteśmy silniejsi

  Kredyty i ubezpieczenia

  Rozmowa z Bernardem Mycielskim – odpowiedzialnym za działania ponad 200 rzeczoznawców Concordii Grupa Generali dotyczący oceny likwidacji szkód po szkodach w 2019.

 • 2019-07-23

  Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca

  Finanse i prawo

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń.

 • 2019-03-05

  Uwagi do klimatycznego bilansu wodnego

  Produkcja roślinna

  Zarząd KRIR wniósł, aby wartości klimatycznego bilansu wodnego bezwzględnie obejmowały także uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę na glebach najniższej kategorii, jak również określały wartości dla trwałych użytków zielonych lub przynajmniej objęcie monitoringiem uprawy trwa na gruntach ornych.

 • 2018-12-18

  Susza: problemy z kredytami preferencyjnymi

  Finanse i prawo

  Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o interwencję w związku z nieuznawaniem przez banki ubezpieczenia upraw rolnych przy udzielaniu kredytów preferencyjnych.

 • 2018-09-25

  Dłuższy termin na pomoc suszową

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31.10.2018 r. terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

 • 2018-09-21

  Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania...

 • 2018-09-03

  Pomoc dla rolników prowadzących produkcję roślinną

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

 • 2018-06-01

  Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, które dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

 • 2018-01-04

  Podsumowanie zbiorów owoców i warzyw w 2017 r.

  Ogrodnictwo

  Według oceny GUS zbiory owoców z drzew w 2017 r. były o około jedną trzecią mniejsze w porównaniu 2016 r. i wyniosły 2,7 mln t, natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych były o około 15% mniejsze r/r i wyniosły 0,5 mln t. Z kolei zbiory warzyw gruntowych były na zbliżonym poziomie do zbiorów ubiegłorocznych i oceniane są na 4,6 mln t. Wiosenne...

 • 2017-12-15

  Rolnicy coraz chętniej ubezpieczają swoje mienie

  Kredyty i ubezpieczenia

  Nawet o jedną czwartą zwiększyło się zainteresowanie rolników ubezpieczeniami upraw po wprowadzeniu dopłat do składek z budżetu państwa w maksymalnej wysokości 65 proc., a także coraz częściej występujące zjawiska pogodowe, jak huragany, nawałnice, przymrozki, które niszczą uprawy i budynki.

 • 2017-06-30

  Czy warto ubezpieczyć zboże?

  Kredyty i ubezpieczenia

  W Polsce zboże jest podobną uprawą jak rzepak ze względu na swoją dominację względem innych upraw, ale również zastosowaniem i jednocześnie jego zapotrzebowaniem w sektorze przemysłowym oraz zwierzęcym.