uprawy i strony powiązane

 • 2021-04-07

  Ostrożnie z agrowłókniną

  Z kraju

  Tylko w zeszłym roku agrowłóknina zwiana z pól 12 razy owinęła się wokół przewodów linii najwyższych napięć, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne musiały wyłączać linie, co niejednokrotnie zwiększa ryzyko poważnej awarii. Niewłaściwe obchodzenie się z tym materiałem może mieć bardzo poważne konsekwencje. Warto pamiętać...

 • 2021-03-12

  Klienci Concordii mogą już ubezpieczyć uprawy

  Kredyty i ubezpieczenia

  15 marca 2021 r. Concordia Polska Grupa Generali rozpoczyna proces odnowień ubezpieczeń upraw. Z oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy w minionym roku wiosną lub jesienią zabezpieczyli swoje uprawy w Concordii.

 • 2021-01-18

  Inteligentne uprawy efektem współpracy T-Mobile Polska i eAgronom

  Produkcja roślinna

  Rozwiazań w polu przybywa. Gospodarz nie musi zaglądać już tak często na pole? eAgronom specjalizujący się w tworzeniu rozwiązań wspierających pracę gospodarstw rolnych udostępnił czujniki pozwalające on-line kontrolować stan upraw, a co za tym idzie optymalizować na bieżąco produkcję roślinną.

 • 2021-01-14

  Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

  Przepisy i regulacje

  W przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)...

 • 2020-07-27

  Historyczne wyniki i rekordy sprzedaży ubezpieczeń upraw w Concordii Polska Grupa Generali

  Kredyty i ubezpieczenia

  W wiosennym sezonie ubezpieczenia upraw Concordia Polska Grupa Generali osiągnęła rekordowy przypis składki na poziomie 105 mln zł. To aż o 20 mln więcej, niż rok temu w tym samym okresie. Wartość ubezpieczanych przez Concordię upraw, przekroczyła 5 mld zł. Ponadto w tym sezonie, Concordia ubezpieczyła rekordową powierzchnię upraw oraz zyskała znaczną grupę nowych klientów.

 • 2020-05-13

  Są środki w budżecie na dopłaty do ubezpieczenia upraw

  Finanse i prawo

  W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie wyczerpania środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich MRiRW przekazało informację, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota...

 • 2020-04-29

  Nieodpłatne narzędzia monitoringu pola

  Z życia firm

  Krakowska firma ProGea SKY sp. z o. o., wychodząc naprzeciw potrzebom rolników w obecnej trudnej sytuacji kryzysowej, oferuje im w czasie pandemii COVID-19, korzystanie z nieodpłatnego narzędzia monitoringu pola, dostępnego na platformie analitycznej Hummingbird Technologies.

 • 2020-04-24

  Przymrozki wiosenne - potrzeba zmian systemu ubezpieczeń

  Finanse i prawo

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z sygnałami płynącymi od rolników z całej Polski, którzy ubezpieczyli jesienią swoje uprawy od zdarzeń losowych w ryzyku złe przezimowanie, przymrozki wiosenne i grad, informuje, iż w ogólnych warunkach ww. ubezpieczenia bazujących na ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z...

 • 2019-11-28

  Fachowość w likwidacji szkód - razem jesteśmy silniejsi

  Kredyty i ubezpieczenia

  Rozmowa z Bernardem Mycielskim – odpowiedzialnym za działania ponad 200 rzeczoznawców Concordii Grupa Generali dotyczący oceny likwidacji szkód po szkodach w 2019.

 • 2019-07-23

  Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca

  Finanse i prawo

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń.

 • 2019-03-05

  Uwagi do klimatycznego bilansu wodnego

  Produkcja roślinna

  Zarząd KRIR wniósł, aby wartości klimatycznego bilansu wodnego bezwzględnie obejmowały także uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę na glebach najniższej kategorii, jak również określały wartości dla trwałych użytków zielonych lub przynajmniej objęcie monitoringiem uprawy trwa na gruntach ornych.

 • 2018-12-18

  Susza: problemy z kredytami preferencyjnymi

  Finanse i prawo

  Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o interwencję w związku z nieuznawaniem przez banki ubezpieczenia upraw rolnych przy udzielaniu kredytów preferencyjnych.

 • 2018-09-25

  Dłuższy termin na pomoc suszową

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31.10.2018 r. terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

 • 2018-09-21

  Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania...

 • 2018-09-03

  Pomoc dla rolników prowadzących produkcję roślinną

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.