| Autor: mikolaj

PROW 2014-2020 to nowe możliwości

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury wiejskiej, reorientacji zawodowej rolników i wzrostowi przedsiębiorczości służyć będzie także 5,2 mld euro pochodzących z Funduszu Spójności - zaznacza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PROW 2014-2020 to nowe możliwości

Zgodnie z założeniami strategii "Europa 2020" oraz nowej Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym z dwóch filarów jest PROW, priorytetową misję polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej na lata 2014-2020 można streścić za pomocą trzech długoterminowych celów strategicznych:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa;
  • zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działanie na rzecz klimatu;
  • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Priorytety PROW 2014-2020

PROW na lata 2014-2020 ma sześć priorytetów, z których każdy ma swój  tzw. obszar interwencji.

  1. Poprawa łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem.
  2. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa.
  3. Ułatwianie transferu wiedzy o rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  4. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Priorytety Komisji Europejskiej w sprawie przeznaczenia środków na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich od 2014 r. są połączeniem starych i nowych elementów. Środki, które sprawdziły się w latach 2007-2013 zachowano i zaktualizowano, ale dodano też nowe,  służące m.in. podnoszeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa i jego innowacyjności. Ekspertom przyświecała troska, by stworzony w ten sposób katalog instrumentów stał się jeszcze bardziej efektywny oraz precyzyjniej odzwierciedlał priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich. Pamiętano także, aby rozwój gospodarczy i cywilizacyjny brał pod uwagę zmiany klimatyczne i troskę o środowisko naturalne. W tych obszarach wprowadzono zupełnie nowe środki.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: