| Autor: redakcja1

Oceńmy wpływ programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na środowisko

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaprasza do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, które potrwają do 30 listopada 2021 r.

Oceńmy wpływ programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na środowisko
Prognozę sporządził Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest kontynuacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020. Jego główne cele to realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, zobowiązań Unii Europejskiej w dziedzinie rybołówstwa i zarządzania oceanami, promowanie zrównoważonego rybołówstwa, ochrona zasobów mórz i oceanów oraz przyczynianie się do czystości wód przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Informacje i instrukcja, jak złożyć uwagi i wnioski, są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-rybactwa
 


Tagi:
źródło: