| Autor: redakcja1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" można składać na realizację operacji w zakresie dotyczącym opracowania, zakupu i instalacji podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnych do zapewnienia transmisji danych od podmiotów zajmujących się połowami i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i Unii, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
  • minister właściwy do spraw rybołówstwa;
  • okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 13 czerwca 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wnioski o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wnioski  o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 750 000 złotych.

Czytaj dalej na nastepnej stronie...


Tagi:
źródło: