| Autor: redakcja1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu"

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" na realizację operacji w zakresie przyczyniania się do przejrzystości produkcji i rynków oraz przeprowadzania badań rynku i analiz zależności Unii od przywozu można składać na realizację następujących typów operacji:
  • opracowania  wytycznych  dobrej  praktyki  higieny  oraz  stosowania  zasad  HACCP,  zgodnie  z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319);
  • opracowania zaleceń i wytycznych do stosowania oraz kierunków zmian w zakresie norm handlowych i badawczych, stosowanych w odniesieniu do produktów rybnych.
Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
  • uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
  • jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  • uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.
Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie  od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. włącznie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: