| Autor: mikolaj

Ostatni dzień naboru wniosków o przyznanie wsparcia producentom cebuli, kapusty i jabłek

W dniu 14 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończy nabór wniosków o pomoc de minimis dla producentów cebuli, kapusty i jabłek.

Ostatni dzień naboru wniosków o przyznanie wsparcia producentom cebuli, kapusty i jabłek

Wsparcie dla producentów jabłek, kapusty i cebuli

Przypominamy, że skorzystać z pomocy de minimis mogą rolnicy, którzy ponoszą straty w wyniku rosyjskiego embarga i złożą wniosek w powiatowym biurze ARiMR zostanie udzielona pomoc de minimis:


- 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty,

- 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych.

Pomoc de minimis nie może przekroczyć łącznie, dla jednego beneficjenta, równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.

Wnioski o taką pomoc producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

Producenci jabłek lub kapusty, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego. Rolnicy lub przedsiębiorcy, którzy skorzystają z oferty ARR nie mogą otrzymać takiej pomocy do tych samych powierzchni upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc nie dotyczy zatem działek, które były objęte rekompensatami unijnymi.

Pobierz wniosek o przyznanie pomocy z Pobieralni Gospodarz.pl

Pobierz załącznik o pomocy de minimis z Pobieralni Gospodarz.pl

 Tagi:
źródło: