| Autor: redakcja1

PE za nie obniżaniem budżetu na WPR

Członkowie komitatu rolnego PE (ComAgri) zalecają, aby KE w trakcie przeprowadzania średniookresowego przeglądu unijnego budżetu w aktualnej Perspektywie Finansowej nie proponowała zmniejszenia środków na pokrycie zobowiązań WPR w następnych latach – podaje FAMMU/FAPA.

PE za nie obniżaniem budżetu na WPR
Zalecenie to jest argumentowane tym, iż wprawdzie wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej stanowią spory udział unijnego budżetu, ale jednocześnie mają jedynie 1% udział w PKB wszystkich krajów Wspólnoty.
 
Raport ComAgri podkreśla, że unijny sektor rolny został w sporym stopniu dotknięty poprzez negatywne efekty rosyjskiego embargo, wprowadzonego z powodów politycznych. Jednocześnie autorzy raportu ostrzegają, iż aktualny margines budżetu WPR może okazać się niewystarczający uwzględniając ryzyko związane ze zmiennością cen na rynkach rolnych oraz problemy weterynaryjne i fitosanitarne, zwiększające zapotrzebowanie na środki finansowe.
 
W opinii komitetu, biorąc pod uwagę sporą zmienność cen w ostatnich latach, UE powinna zrewidować przepisy odnośnie zarządzania ryzykiem oraz regulujące rynki rolne w obrębie WPR, jak i również zapewnić ich wystarczające finansowanie.
 
W kwietniu br. Komisja Europejska zapewniła członków Parlamentu Europejskiego, że planowany przegląd nie będzie dotyczył rewizji alokacji z budżetu WPR w pozostałych latach aktualnej Perspektywy Finansowej, tj. okres od 2014 do 2020 r., podkreślając, że unijne władze dążą do ustabilizowania sytuacji w rolnictwie, wziąwszy pod uwagę przede wszystkim obecne trudności niektórych sektorów. Jednak, wysocy urzędnicy Komisji przyznali, że Bruksela analizuje użycie modyfikacji niektórych jakościowych elementów wydatków na rolnictwo, takich jak efektywność wydatkowania funduszy na zmiany klimatyczne i bioróżnorodność. Komisja chciałaby również budżetu bardziej skupionego na wynikach.
 
Ponadto ComAgri uzasadnia, że sukces WPR jest zależny od dalszej redukcji biurokracji i obniżenia liczby przepisów. W opinii komitetu, władze UE powinny zintensyfikować prace nad uproszczeniem WPR.
 
Komitet ds. budżetu PE ma przyjąć końcową wersję propozycji raportu w dniu 27 czerwca, uwzględniając w nim różnorodne opinie. Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu przez cały PE ma się odbyć podczas sesji plenarnej w Strasbourgu w lipcu br.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!