| Autor: redakcja1

Pierwsze płatności na kontach producentów malin

W zakończonym 31 października 2023 r. naborze wniosków dla plantatorów malin wpłynęło 18,3 tys. wniosków. 18 grudnia 2023 r. ARiMR rozpoczęła wypłaty z tytułu tej pomocy. Pierwszego dnia ponad 3,5 tys. beneficjentów otrzymało 8 mln zł.

Pierwsze płatności na kontach producentów malin
O to dofinansowanie w ramach prowadzonego od 23 do 31 października 2023 r. w formule pomocy publicznej naboru ubiegało się 18,3 tys. producentów malin, którzy prowadzą działalność jako mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa; mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, i którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Od 18 grudnia 2023 r. na konta 3,5 tys. plantatorów trafiło 8 mln zł.

Wysokość wsparcia ustalana była przez pomnożenie deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchni upraw malin i stawek, które wynoszą:
  • 2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, jeśli ubiegający się o wsparcie nie skorzystał z dofinansowania w ramach innego naboru ogłoszonego w tym roku w związku z wystąpieniem klęsk;
  • 1 250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, do których plantator złożył wniosek o udzielenie pomocy w związku ze szkodami wynoszącymi od 30 do 70 proc.
Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 hektarów upraw.


Tagi:
źródło: