| Autor: redakcja1

Planowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2022 r.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2022 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 EUR).

Planowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2022 r.
Środki na płatności
 
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe za 2022 r. wynosi ok. 16,96 mld złotych (o ok. 1,32 mld zł więcej niż w 2021 r.).
 
Wysokość stawek
 
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Rodzaj płatności Projektowana wysokość stawki - 2022 r. Jednostka
Jednolita płatność obszarowa 518,01 zł/ha
Płatność za zazielenienie 347,66 zł/ha
Płatność dodatkowa 196,14 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 360,91 zł/ha
Płatność do bydła 363,16 zł/szt.
Płatność do krów 467,35 zł/szt.
Płatność do owiec 121,47 zł/szt.
Płatność do kóz 51,05 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno 673,50 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 515,26 zł/ha
Płatność do chmielu 2 257,46 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 761,46 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 806,58 zł/ha
Płatność do pomidorów 3 601,68 zł/ha
Płatność do truskawek 1 575,39 zł/ha
Płatność do lnu 748,91 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 274,82 zł/ha
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia 3,38 zł/kg
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe 2,44 zł/kg
Uzupełniająca płatność podstawowa 41,10 zł/ha
 


Tagi:
źródło: