| Autor: mikolaj

Płatności bezpośrednie w 2014 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało informacje w sprawie płatności bezpośrednich w 2014 roku, z uwzględnieniem wysokości przejściowego wsparcia.

Płatności bezpośrednie w 2014 r.
Przepisy rozporządzenia nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) umożliwiają stosowanie w ramach rozwiązań przejściowych, mających zastosowanie w odniesieniu do roku 2014, tych samych form pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które były przyznawane za 2013 r. W związku z powyższym za 2014 r. w Polsce stosowane będą następujące rodzaje płatności finansowanych z budżetu unijnego:
  • jednolita płatność obszarowa,
  • płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa,
  • wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości.

W kwestii płatności finansowanych z budżetu krajowego należy dodać, że zgodnie z art. 6 pkt. 14 rozporządzenia nr 1310/2013, nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej mogą podjąć decyzje o przyznaniu przejściowego wsparcia krajowego za rok 2014. Przejściowe wsparcie krajowe za 2014 r. może zostać przyznane gospodarzom w sektorach, którym przyznane zostało przejściowe wsparcie krajowe na podstawie art. 133a rozporządzenia nr 73/2009, a warunki przyznawania przejściowego wsparcia krajowego za 2014 r. są identyczne z tymi, które obowiązywały w odniesieniu do przyznawania płatności za 2013 r. na podstawie art. 133a rozporządzenia nr 73/2009, z wyjątkiem zmniejszeń wynikających z zastosowania art. 132 ust. 2 w związku z art. 7 i 10 tego rozporządzenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który w dniu 14 stycznia 2014 r. ma zostać rozpatrzony przez Radę Ministrów, przewiduje wprowadzenie podstaw prawnych dla stosowania w Polsce przejściowego wsparcia krajowego za 2014 r. w sektorze chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu.

Zgodnie z art. 133b ust. 5 rozporządzenia nr 73/2009, całkowita kwota wsparcia, która może zostać przyznana rolnikom w każdym z sektorów objętych wsparciem krajowym za 2013 r., jest ograniczona do 80% sektorowych kopert finansowych z roku 2013. Oznacza to, że maksymalna wysokość pomocy krajowej za 2014 r., w trzech ww. sektorach łącznie, może wynieść 47,6 mln euro, z czego 0,5 mln euro przypada na sektor chmielu, 38,5 mln euro - na sektor tytoniu, a 8,6 mln euro - na sektor skrobi ziemniaczanej.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!