| Autor: mikolaj

Ponad 531 mln euro na wsparcie sektora rybackiego w latach 2014-2020

Polska otrzymała 531 219 456 euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Po dodaniu do tej kwoty wkładu krajowego, który wynosi około 25% przyznanego budżetu, Polska będzie mogła rozdysponować 708 292 608 euro w ramach EFMR na lata 2014-2020. Tak jak w przypadku poprzedniego Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, większość tych środków rozdzieli i wypłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponad 531 mln euro na wsparcie sektora rybackiego w latach 2014-2020

W kolejnych latach Polska z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 będzie otrzymywała następujące kwoty:  rok 2014 - 72,8 mln euro; 2015 r. - 73,7 mln euro; 2016 r. - 74,4 mln euro; 2017 r. - 75,6 mln euro; 2018 r. - 77,3 mln euro; 2019 r. - 77,9 mln euro; 2020 r. - 79,3 mln euro.

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w porównaniu z zeszłym okresem programowania jest bardziej rozbudowany. Określono w nim bowiem siedem priorytetów w ramach których dostępnych będzie 50 różnych form pomocy. W poprzedniej siedmioletniej perspektywie wsparcie podzielone zostało na pięć tzw. osi priorytetowych i było w nich dostępnych 19 różnego rodzaju form dofinansowania. Po przedstawieniu przez KE alokacji dla Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie ostateczną decyzję, które rodzaje wsparcia będą realizowane w ramach danego Priorytetu.


Wykaz działań priorytetowych określonych w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:

  • Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy: do wyboru 26 rodzajów pomocy,
  • Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy: do wyboru 13 rodzajów wsparcia,
  • Priorytet 3. Wspieranie wdrażania WPRyb do wyboru: 2 rodzaje dofinansowania,
  • Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej: do wyboru 3 rodzaje pomocy,
  • Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania do wyboru: 4 rodzaje wsparcia,
  • Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej: do wyboru 3 rodzaje dofinansowania,
  • Priorytet 7. Pomoc Techniczna.

Komisja Europejska określając powyższe priorytety na najbliższe siedem lat, szczególny nacisk położyła  na działania zmierzające do zrównoważonego, ekologicznego i innowacyjnego rozwój rybołówstwa i akwakultury. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty, które doprowadzą do zmniejszenia zużycia wody czy chemikaliów, a także ograniczą emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Pomoc będzie można też otrzymać na wzmocnienie organizacji producenckich oraz na inwestycje wspierające rozwój obszarów rybackich.

Całkowity budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na latach 2014-2020 wynosi blisko 5,75 mld euro. Najwięcej pieniędzy otrzyma z niego Hiszpania - 1,16 mld euro, o połowę mniej przypadnie Francji - ok. 588 mln euro, Włochy będą miały do dyspozycji ponad 537 mln euro, Polska ok. 531 mln euro, Portugalia ponad 392 mln euro, a Grecja ok. 388 mln euro. Budżet EFMR na lata 2014 - 2020 jest wyższy niż ten dostępny w poprzednim siedmioletnim okresie, wówczas bowiem wynosił on 4,3 mld euro.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!