| Autor: redakcja1

Pozwolenia na budowę a wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW o udzielenie interpretacji w zakresie możliwości budowy chlewni z dofinansowania.

Pozwolenia na budowę a wnioski na

W związku z wpływem do Biura KRIR zapytania od rolnika zainteresowanego naborem wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnik zauważa, że przy składaniu wniosku o wparcie będzie musiał posiadać już pozwolenia na budowę, co jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia trwa czasami nawet do 2 lat.

Podobny problem mają także inni rolnicy, w związku z czym Zarząd KRIR zwrócił się o interpretację czy na poziomie składania wniosku wystarczające będzie złożenie przez rolnika oświadczenia o chęci budowy obiektu (chlewni, obory, magazynu, itp.)?Tagi:
źródło: