| Autor: mikolaj

Premie dla młodych rolników. Uaktualniona lista przysługiwania pomocy

Przesunięcie dodatkowych 60 mln euro w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i powiększenie w ten sposób środków na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" umożliwiło przyznanie kolejnych 2,5 tys. premii dla młodych rolników. Oznacza, że z PROW 2007-2013 otrzyma je w sumie ponad 34,5 tys. osób.

Premie dla młodych rolników. Uaktualniona lista przysługiwania pomocy

Ułatwianie startu młodym rolnikom

W ramach PROW 2007-2013 odbyło się pięć naborów wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Odbyły się one w: 2008, 2009, 2010, 2011 i 2014 roku. W zeszłym roku Agencja przyjęła ok. 23 tys. wniosków.  Początkowo miała środki pozwalające na przyznanie premii grupie ok. 8 tys. rolników. Decyzja Ministra M. Sawickiego, o przesunięciu dodatkowych 60 mln euro, pozwoliła Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na uaktualnienie dotychczasowej listy określającej kolejność przyznawania pomocy młodym rolnikom z ostatniego naboru.

Teraz do otrzymania premii kwalifikuje się 11315 młodych rolników - przejdź do listy.


Do 17 kwietnia br. Agencja wypłaciła z tytułu premii dla młodych rolników 2 mld 258 mln zł., a pieniądze te trafiły już na konta ok. 29,8 tys. osób.

Premia dla młodych rolników może wynieść 100 tys. zł. Może ją dostać rolnik, który nie ukończył 40 lat i planuje przejęcie gospodarstwa rolnego bądź już rozpoczął samodzielną działalność rolniczą. Żeby otrzymać wsparcie trzeba się legitymować wykształceniem rolniczym, posiadać określoną wielkość areału i przedłożyć biznesplan dla gospodarstwa, w którym trzeba wykazać, że 70 proc. otrzymanych środków z ARiMR przeznaczone będzie na inwestycje. O przyznaniu pomocy decyduje suma punktów, które są przyznawane wnioskodawcy. Wynikają one z wielkości areału gospodarstwa, wykształcenia oraz od stopnia bezrobocia w gminie, w której gospodaruje rolnik. Maksymalnie Agencja mogła przyznać 16 punktów, a całą procedurę oceny wniosków została dokonana w ciągu 50 dni od zakończenia naboru. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest z kolei wydawana w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku.

Bezzwrotna premia finansowa dla młodych rolników ma zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. Tym samym ma przyczyniać się do przyspieszenia zmian w strukturze demograficznej i agrarnej oraz do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw, którymi kierują młodzi ludzie.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!