| Autor: mikolaj

Premie dla młodych rolników w oddziałach regionalnych ARiMR

Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR.

Premie dla młodych rolników w oddziałach regionalnych ARiMR

Premie dla młodych rolników

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznaniem wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 18 stycznia 2017 r. zmianie ulegnie organ administracyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), który będzie rozpatrywał sprawy "Premii dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020.
Od tej daty sprawy będzie rozpatrywał Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstwa.

Kompletne akta sprawy w ramach "Premii dla młodych rolników" objętej PROW 2014-2020 wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami i dokumentami zostaną przekazane do właściwego dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, przez kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego zostały złożone, w terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

Od dnia 18 stycznia 2017 r. wszelkie dokumenty jak np. wnioski o płatność pierwszej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o płatności drugiej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o zmianę biznesplanu, należy składać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. Także w przypadku innych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań wynikających z decyzji lub przepisów prawa należy je składać do Dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Ponadto, od dnia 18 stycznia 2017 r. organem właściwym do rozpatrywania odwołań, zażaleń na rozstrzygnięcia kierownika biura powiatowego ARiMR będzie Prezes ARiMR. W przypadku środków odwoławczych, które podlegały rozpatrywaniu przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR przed dniem 18 stycznia 2017 r. i ich rozpatrywanie nie zostało zakończone, będą one przekazane do Prezesa ARiMR, który będzie właściwy do ich rozpatrzenia.

Organami właściwymi do prowadzenia trybów nadzwyczajnych w zakresie decyzji lub postanowień w ramach "Premii dla młodych rolników" objętej PROW 2014-2020, wydanych przed dniem 18 stycznia 2017 r. będą:
  1. do uchylenia bądź zmiany decyzji lub postanowienia - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  2. do stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia - właściwy jest Prezes ARiMR,
  3. do wznowienia postępowania zakończonego decyzją lub postanowieniem - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  4. do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!