| Autor: redakcja1

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2023 r.

Przedstawiamy projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2023 r.
29 września 2023 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2023 r. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2023 r. wynosi ok. 16,97 mld złotych.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.
 
W rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
 
Rodzaj płatności Projektowana wysokość stawki  - 2023 r.                                                        Jednostka
Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności  (podstawowe wsparcie dochodów)  502,35  zł/ha
Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna)  180,96  zł/ha
Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników)  280,33  zł/ha
Płatność do bydła  343,46  zł/szt.
Płatność do krów  439,41  zł/szt.
Płatność do owiec  116,44  zł/szt.
Płatność do kóz  47,84  zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na nasiona  823,91  zł/ha
Płatność do roślin pastewnych  471,53  zł/ha
Płatność do chmielu  1 985,54  zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych  1 501,05  zł/ha
Płatność do buraków cukrowych  1 391,96  zł/ha
Płatność do pomidorów  2 047,34  zł/ha
Płatność do truskawek  1 237,42  zł/ha
Płatność do lnu  463,10  zł/ha
Płatność do konopi włóknistych  134,35  zł/ha
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia  3,08  zł/kg
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe  3,08  zł/kg
Uzupełniająca płatność podstawowa  77,97Tagi:
źródło: