| Autor: mikolaj

PROW 2014-2020 głównym tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby wczorajsze (6.02.2014) posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone zostało projektowi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW 2014-2020 głównym tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Wiem z doświadczenia jak ważne w procesie konsultacji jest wysłuchanie opinii Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dlatego zwróciłem się o możliwość przedstawienia II projektu PROW 2014 – 2020 na dzisiejszym posiedzeniu – powiedział szef resortu rolnictwa rozpoczynając przedstawianie ogólnych ram finansowych nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

- Osiągnęliśmy główne cele zakładane podczas negocjacji w sprawie zmian WPR – podkreślił minister Stanisław Kalemba – płatności bezpośrednie będą w wysokości około 240 euro/ha, co oznacza wzrost o około 20 – 25 euro więcej w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Uzyskaliśmy również możliwość przesunięcia do 25% środków z II, na I filar WPR.


Minister zwrócił uwagę na to, że płatności bezpośrednie są szczególnie chronione i zapewniona jest ich stabilizacja w całym okresie programowania. Przypomniał także, że pomimo 12% redukcji środków na całą WPR, czyli o ponad 40 mld euro, Polska ma największy budżet na realizację tej polityki.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że z budżetu krajowego możliwa będzie dopłata około 180 mln euro do tytoniu, a administracja podejmuje dalsze działania na forum Unii Europejskiej w sprawie rozwiązania kwestii dopłat do tytoniu.

Minister Kalemba zwrócił również uwagę, że uszczuplenie środków w ramach II filara WPR będzie zrekompensowane środkami z polityki spójności – Rada Ministrów podjęła decyzję o przeznaczeniu 5,2 mld euro z funduszy spójności na rzecz realizacji zadań związanych z infrastrukturą na terenach wiejskich. To jest zapisane z umowie partnerstwa.

- Teraz chodzi tylko o to, aby te działania zostały zapisane w programach regionalnych i w tej kwestii apeluję do samorządów wojewódzkich – dodał szef resortu rolnictwa.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!