| Autor: mikolaj

PROW 2014-2020 na 87. posiedzeniu Sejmu RP

Na 87. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem ustawy wdrażającym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wtorek dokument został skierowany do drugiego czytania.

PROW 2014-2020 na 87. posiedzeniu Sejmu RP

PROW 2014-2020

Na realizację programu, ukierunkowanego głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska uzyska 8,598 mld euro z UE, a środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro.

Projekt uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej. W projekcie określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania, jak również podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej.

Nowe przepisy regulują także zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. Zgodnie z projektem, PROW 2014-2020 przewiduje takie działania jak np. wsparcie transferu wiedzy do rolnictwa i działalności informacyjnej, usług doradczych z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz udziału w systemach jakości produktów rolnych. Program zakłada też m.in. wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolnym, przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe, a także tworzenia grup producentów i organizacji producentów.

W PROW 2014-2020 zapisano także np. pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników oraz na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Program dotyczy również wspierania inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.

PROW 2014-2020 przewiduje także płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz dopłaty na rolnictwo ekologiczne. Wspierane ma być również tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Ponadto program zakłada wsparcie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Rząd przyjął projekt 27 stycznia 2015 r., a 6 lutego 2015 r. ta propozycja legislacyjna wpłynęła do Sejmu. 9 lutego 2015 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przeprowadzono 17 lutego 2015 r. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Mirosław Maliszewski.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!