| Autor: mikolaj

PROW 2014-2020: Podział środków i główne cele

Dnia 20 maja br, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki opowiedział o wizycie w Azji oraz zaprezentował założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawionego do akceptacji UE. Minister poinformował o podziale środków w ramach tego Programu oraz przedstawił kwestię najważniejszych celów i kierunków działań w sektorze rolno-spożywczym z ich wykorzystaniem.

PROW 2014-2020: Podział środków i główne cele

- Z całej puli środków wynoszącej 13,5 mld euro, najwięcej kierujemy na wzrost towarowości gospodarstw rolnych i działania prośrodowiskowe - powiedział minister. Zaznaczył, że - na pierwszy kierunek czyli na zwiększanie produkcji rolniczej jego  resort chce przeznaczyć około 7,1 mld euro, a na  działanie służące ochronie środowiska - 4,4 mld euro.-

Marek Sawicki podkreślił, że wzrost konkurencyjności naszych producentów żywności, będziemy się starali osiągnąć m.in. poprzez modernizację gospodarstw rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw, wypłacanie rekompensat starszym rolnikom za przekazywanie małych i średnich gospodarstw, premie dla młodych rolników, wspieranie rozwoju oraz tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym, a także wspieranie firm przetwórczych i promocję sprzedaży produktów rolnych.


Podkreślił, że nowy PROW w większym stopniu niż poprzedni ma  służyć temu, aby jak najwięcej małych i średnich gospodarstw rolnych osiągnęło trwałą zdolność do samodzielności ekonomicznej poprzez związanie ich z rynkiem. Dlatego na "Restrukturyzację małych gospodarstw" przewidziano w sumie, aż 750 mln euro. Gospodarze posiadający gospodarstwa z których osiągają dochody do 6 tys. euro będą mogli otrzymać  premię do 60 tys. zł. Ma być ona wypłacana w 2-ch ratach - najpierw 80%, a następnie 20% sumy pomocy. - Jest to otwarta droga dla aktywnych małych gospodarstw - powiedział minister.

W PROW 2014-2020 priorytetowo będzie potraktowana modernizacją gospodarstw rolnych. Na to wsparcie resort przewiduje  około 2,816 mld euro. - W tym programie chcemy promować gospodarstwa aktywne - powiedział minister. Najwięcej, bo aż na sumy sięgające 900 tys. zł, będą mogli liczyć rolnicy chcący inwestować w rozwój produkcji prosiąt, a inwestujący w budynki produkcyjne czy magazyny paszowe będą mogli uzyskać dotacje do 500 tys. zł. Na dofinansowanie innych operacji przewidziano wsparcie do 200 tys. zł.

Minister rolnictwa podkreślił, że istotne też jest przeznaczenie ok. 130 mln. euro dla rolników przekazujących następcom małe gospodarstwa rolne. Proponowana jest dla nich jednorazowa premia do 120% sumy rocznych płatności, które rolnik otrzymałby w okresie od roku przekazania gospodarstwa do 2020 roku włącznie. To szansa dla tych, którzy, rezygnują z działalności na trwałe, czyli decydują się na sprzedaż lub notarialne przekazanie gospodarstwa. Natomiast nabywający ziemię będą musieli z kolei osiągnąć określoną wielkość areału gospodarstwa. Oznacza to, że ich grunty muszą mieć powierzchnie taką, jaka jest średnia w kraju lub w danym województwie.

Bardzo ważnym działaniem w PROW 2014-2020 jest dobrze znane z przeszłości udzielanie premii dla młodych rolników. Na ten cel ma być przeznaczone 585 mln euro. Wysokość wsparcia ma wynosić 100 tys. zł, czyli tyle ile w ostatnim naborze z PROW 2007-2013, który potrwa do 21 czerwca br. Wprowadzono jednak nowość - płatność będzie dokonywana w dwóch ratach - najpierw 80%, a następnie 20% premii.

Minister Marek Sawicki mówił również o tegorocznej kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Poinformował, że 15 maja minął podstawowy termin ich składania w ARiMR, ale można je jeszcze złożyć do 9 czerwca. Przy czym teraz za każdy dzień opóźnienia w stosunku do podstawowego terminu, należna rolnikowi dopłata jest obniżana o 1% za każdy dzień zwłoki.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!