| Autor: mikolaj

PROW 2014-2020 zatwierdzony przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

PROW 2014-2020 zatwierdzony przez Radę Ministrów

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Projekt ustawy tworzy podstawy prawne wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonego w rozporządzeniu nr 1306/2013.

Projekt ustawy uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej (w szczególności chodzi o wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich).


W projekcie ustawy określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Przedstawiono zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. W projekcie ustawy zamieszczono też rozdział dotyczący utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2014-2020. W ramach KSOW rozwijana jest wymiana informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Wszystko co musisz wiedzieć o PROW 2014-2020


Według projektu ustawy, PROW 2014-2020 obejmuje m.in. następujące działania i poddziałania:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna:

  • wsparcie dla działań dotyczących kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności,
  • wsparcie dla działań informacyjnych;

Usługi: doradcze, z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw:

  • wsparcie korzystania z usług doradczych,
  • wsparcie dla szkolenia doradców;

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:

  • wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
  • wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym;

Inwestycje w środki trwałe:

  • wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,
  • wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
  • wsparcie na inwestycje związane m.in. z rozwojem oraz modernizacją rolnictwa i leśnictwa;


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: