| Autor: redakcja1

Rozpoczęła się wypłata dopłat do materiału siewnego

Do 14 sierpnia 2023 r. rolnicy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z trwającą wojną na Ukrainie mogli ubiegać się o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wpłynęło 52,8 tys. wniosków o pomoc. 5 października rozpoczęła się wypłata wsparcia – na konta ponad 3 tys. rolników trafiło blisko 9 mln zł.

Rozpoczęła się wypłata dopłat do materiału siewnego
Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej mógł skorzystać rolnik, który:
  • między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych;
  • złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
  • w tym roku nie ubiegał się wcześniej o dopłatę do materiału siewnego, a jeżeli składał taki wniosek to go wycofał.
Wysokość wsparcia obliczano jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon) i stawki pomocy.
Stawki dopłat:
  • 200 zł/ha do gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 zł/ha do gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
  • 500 zł/ha do gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł/ha do gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.


Tagi:
źródło: