| Autor: redakcja1

Ruszyła wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW

18 października 2021 r., czyli w najwcześniejszym terminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW.

Ruszyła wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW
Zaliczki będą realizowane na najwyższym poziomie dopuszczonym przepisami UE.

Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi. Płatności zaliczkowe będą wypłacane z tytułu wszystkich rodzajów płatności, do powierzchni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez ARiMR (po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu).

Natomiast maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW wyniesie 85%. Zaliczki PROW będą wypłacane dla:
  • poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020,
  • działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
  • działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
  • działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020,
  • działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.
Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności.


Tagi:
źródło: