| Autor: mikolaj

Ruszyła wypłata zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r.

W dniu 17 października 2016 rozpoczęła się wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, która potrwa do 30 listopada br. Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70 proc. należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich.

Ruszyła wypłata zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r.
Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaliczki mają być wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.

Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Aktualizacja 18.10.2016

W pierwszych dwóch dniach ich realizacji ARiMR przekazała na konta bankowe 153 tys. rolników 1.08 mld zł.


 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!