Stawki dopłat bezpośrednich

Znany jest kurs euro stawki dopłat bezpośrednich - 3,9847 zł.


Jak co roku, w dniu 30 września Europejski Bank Centralny podał kurs euro, który będzie obowiązywał przy przeliczaniu dopłat bezpośrednich w Polsce. Według EBC kurs wynosi 3,9847 zł, ale w stosunku do zeszłego roku, przelicznik ten jest niższy. Pomimo wahań kursu euro ustalanego corocznie na dzień 30 września, rośnie stawka dopłat bezpośrednich w Polsce, co widać
w poniższej tabeli.

 

  EURO JPO UPO JPO+UPO
2004 4,735 210,53 zł 292,78 zł 503,31 zł
2005 3,9185 225,00 zł 282,35 zł 507,35 zł
2006 3,9713 276,28 zł 313,45 zł 589,73 zł
2007 3,773 301,54 zł 294,91 zł 596,45 zł
2008 3,3967 339,31 zł 269,32 zł 608,63 zł
2009 4,2295 506,98 zł 356,47 zł 863,45 zł
2010 3,9847      

 

Wzrost stawki związany jest z przyrostem dopłaty o 10% dla polskich rolników każdego roku, aby wyrównać poziom dopłat z pozostałymi krajami Wspólnoty.

 

Niestety nie jest jeszcze znana wysokość dopłaty jaką otrzymają rolnicy w 2010 roku. Obecnie w biurach powiatowych ARiMR trwa kontrola administracyjna. Po jej zakończeniu zostanie ustalona powierzchnia, która kwalifikuje się do płatności w całej Polsce. Przelicznik na podstawie, którego obliczana jest stawka dopłaty w danym roku, zostanie wyznaczony po przeliczeniu powierzchni referencyjnej ustalonej dla Polski, w stosunku do powierzchni kwalifikowanej w danym roku. Można się spodziewać, że stawka dopłat w tym roku będzie wyższa niż w latach ubiegłych, gdyż osiągnie poziom 100% dopłat w krajach „starej” Unii. Tym samym, wyrówna się poziom dofinansowania dla rolników w Polsce i UE. Zgodnie z prawem od 1 grudnia ARiMR rozpocznie wypłacanie pieniędzy z dopłat bezpośrednich.

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!