| Autor: redakcja6

Stypendia pomostowe dla młodzieży

Młodzież z obszarów wiejskich może skorzystać ze stypendiów pomostowych przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Stypendia pomostowe dla młodzieży
Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.
 
Jest ono finansowane przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację PZU, Fundację BGK, Fundację Orange, Fundację BGŻ, a także koalicję ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych i we współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 100 mln zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 56,7 mln zł.
 
Stypendystami mogą zostać młodzi ludzie pochodzący z dawnych rodzin popegeerowskich, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, młodzież z rodzin wielodzietnych, zastępczych i z domów dziecka oraz młodzież rekomendowana przez pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium w wysokości 5 tys. zł wypłacane jest w miesięcznych ratach po 500 złotych.
 
W tym roku rekrutacja do 16 edycji Programu rozpocznie się 3 lipca i trwać będzie do 18 sierpnia. Wnioski należy składać on-line, a informacje o samym Programie jak i procedurze składania i wypełniania wniosków znajdują się na stronie www Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub w oddziałach terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.


Tagi:
źródło: