| Autor: mikolaj

Ułatwianie startu młodym rolnikom. Znamy kolejność przysługiwania pomocy w 2014 r.

ARiMR opublikowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy beneficjentom którzy w 2014 roku ubiegali się o premię z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013.

Ułatwianie startu młodym rolnikom. Znamy kolejność przysługiwania pomocy w 2014 r.

Przy ustalaniu kolejności przysługiwania wsparcia brano pod uwagę trzy kryteria: powierzchnię użytków rolnych - maksymalnie można było otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz poziom bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo - maks. 5 pkt. (na najwięcej punktów mogli liczyć rolnicy gospodarujących na terenach na których panuje wysokie bezrobocie).

Zasady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom w tegorocznym naborze różnią się od tych obowiązujących w ubiegłych latach. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz wynosi ona 100 tys. zł, a w poprzednim naborze było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość skorzystania ze wsparcia na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" osobom, które prowadziły działalność rolniczą jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten okres został wydłużony w stosunku do minionego naboru. Wcześniej młody rolnik mógł ubiegać się o pomoc także wtedy gdy prowadził samodzielnie gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tegorocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy też będzie termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy, mieli na uzupełnienie wykształcenia 3 lata od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta zmiana dotyczy także beneficjentów z lat ubiegłych,  ale  muszą oni  udokumentować zaistnienie szczególnych zdarzeń losowych, które sprawiły, że wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.

Zobacz listę rankingową wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika

Ogółem w skali kraju złożono 23 444 wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników, w tym w województwie:

 • dolnośląskim - 793
 • kujawsko-pomorskim - 2186
 • lubelskim - 2712
 • lubuskim - 365
 • łódzkim - 1770
 • małopolskim - 623
 • mazowieckim - 3785
 • opolskim - 504
 • podkarpackim - 585
 • podlaskim - 2116
 • pomorskim - 958
 • śląskim - 419
 • świętokrzyskim - 979
 • warmińsko-mazurskim - 1310
 • wielkopolskim - 3587
 • zachodniopomorskim - 752

 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!