| Autor: mikolaj

Program LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020

Unijny program LIFE funkcjonuje od 1992 roku i umożliwia współfinansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Dotychczas współfinansowane były projekty obejmujące zagadnienia ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, ochrony powietrza, gleb i wód, ochrony zdrowia oraz działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie środowiska.

Program LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020

Jedną z podstawowych zmian w programie LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020 jest stworzenie dedykowanego podprogramu LIFE na działania na rzecz klimatu o łącznym budżecie ok. 864 mln EUR. Poprzednie edycje programu LIFE również obejmowały finansowanie projektów związanych ze zmianami klimatu, jednak odbywało się to w ograniczonym zakresie.

Dedykowany podprogram LIFE na działania na rzecz klimatu powstał w celu wsparcia wdrażania unijnych przepisów i osiągania celów unijnej polityki w dziedzinie klimatu. Wyróżnione zostały trzy obszary priorytetowe:

  • łagodzenie zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych;
  • adaptacja do zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące przystosowania się do zmian klimatycznych;
  • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu, w ramach którego finansowane projekty będą skupiać się na zwiększaniu świadomości, komunikacji, współpracy i rozpowszechnianiu informacji na temat łagodzenia zmian klimatu i działań adaptacyjnych.

W zakresie obszaru ‘łagodzenie zmian klimatycznych’ Komisja Europejska poinformowała, iż w tegorocznym naborze preferowane będą projekty:

  • ukierunkowane na sposoby i strategie gospodarowania gruntami, włączając w to ich użytkowanie, w celu zwiększania sekwestracji węgla;
  • ukierunkowane na poprawę metod monitorowania i rozliczania emisji i pochłaniania emisji gazów cieplarnianych działań związanych z użytkowaniem gruntów;
  • ukierunkowane na zrównoważone wykorzystanie biomasy;
  • ukierunkowane na rozwój rolniczych praktyk pro-klimatycznych (ang. climate smart), np. możliwych do wdrożenia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!