| Autor: mikolaj

Ustawa o dopłatach bezpośrednich podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Ustawa o dopłatach bezpośrednich podpisana przez Prezydenta RP
Ustawa ma charakter dostosowawczy – wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do rozwiązań przejściowych w zakresie systemów wsparcia bezpośredniego na 2014 r., których wprowadzenie przewidują przepisy rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014.

Zgodnie z przepisami unijnymi przejściowe wsparcie krajowe za 2014 r. może być stosowane tylko w tych sektorach, w których stosowano przejściowe wsparcie krajowe za 2013 r., i przyznawane na takich warunkach, na jakich przyznawano przejściowe wsparcie krajowe za 2013 r. Przedłożona do podpisu ustawa stanowi formalny wyraz decyzji Rzeczpospolitej Polskiej o skorzystaniu w roku 2014 z możliwości stosowania przejściowego wsparcia krajowego w trzech z pięciu sektorów objętych płatnościami krajowymi: sektorze chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej. Oznacza to odejście od przyznawania płatności uzupełniającej w sektorze I (obejmującym m.in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate) i w sektorze upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor tzw. płatności zwierzęcej).

Zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawców ustawy, wybór sektora chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej wynika z tego, że płatności krajowe w tych sektorach odgrywają istotną rolę we wspieraniu dochodów rolników, zatem odstąpienie od ich stosowania wiązałoby się z silnym spadkiem dochodów rolników w tych sektorach. Natomiast w sektorze I oraz w sektorze upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych płatności krajowe odgrywają mniejszą rolę we wspieraniu dochodów rolników, a ponadto odstąpienie od stosowania płatności w tych sektorach może zostać zrekompensowane wyższą stawką jednolitej płatności obszarowej, osiągniętą w przypadku zasilenia koperty krajowej przeznaczonej na wsparcie bezpośrednie środkami z II filara.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 15 marca 2014 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!