| Autor: mikolaj

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podpisana przez Prezydenta

W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podpisana przez Prezydenta
Ustawa ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.

Ustawa wprowadza możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu tworzenie grup producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–2020.

Wprowadzane zmiany mają również na celu ujednolicenie zasad dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu ujednolicającego zasady przekazywania środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!